Organigrama

La nostra estructura organitzativa.

President

Jose Martínez

Vicepresident

Xavi Bernat

Secretari

Xavi Torres

Àrea Econòmica

Toni Jiménez

Vocal

Sandra Serrano

Vocal

Toni Lligadas

Vocal

Tomàs Aguado

Vocal

Marc Riera

Vocal

Mari Bautista

Vocal

David Monmany

Vocal

Rafel Tejel