Projecte valors i emocions al CB Viladecans

Al CB Viladecans, amb suport de l’Ajuntament de Viladecans i dins de l’estratègia d’Educació 360º, estem desenvolupant un projecte per a gestionar les emocions de les persones que participem d’aquest Club i promoure els valors de l’esport,  i amb l’objectiu de fomentar una formació integral dels i les esportistes del club.

  1. A) Resultats més destacats de l’enquesta a les persones del Club

El passat més de gener us vàrem enviar una enquesta relacionada amb el projecte valors i emocions,  i us volem fer retorn dels resultats més destacats:

Participació: Varen participar-hi 114 persones, majoritàriament famílies però amb representació de jugadors/res i entrenadors/res, amb una representació equilibrada a nivell de gènere i amb predomini del grup d’edat entre 31 i 50 anys.

La missió i els valors del club surten reforçats de l’enquesta, doncs es reconeixen i valoren de forma important, i ens heu fet arribar molts altres valors a potenciar i treballar molt interessants.

– El respecte a entrenadors, adversaris, àrbitres, companys/es d’equip i jugadors/es és un dels compromisos més valorats.

El 86% de les persones que han respost valoren positivament que el Club treballi la gestió d’emocions.

– L’anàlisi segmentat de les respostes ens indica que no hi ha diferències rellevants, però es veu la tendència que tant els grups de més edat, com les dones, com el grup de famílies de jugadors valoren més que es treballi la gestió d’emocions, i donen més importància a la formació en valors.

Vegeu els resultats al document Resultats enquesta emocions

Des del Club  es valora molt positivament els resultats de l’enquesta, tant per la participació, que es considera rellevant, com pels resultats i les propostes que ens animen a seguir treballant en el projecte valors i emocions al CB Viladecans.

  1. B) Estat de situació del projecte

Durant aquest any 2022 s’estan desenvolupant diferents activitats vinculades al projecte Valors i Emocions al CB Viladecans. Us en destaquem algunes:

– Adreçades a jugadors/res:  S’està treballant les enquestes de gestió del compromís en col·laboració amb Switch-on sports i una carta de compromís.

– Adreçades a entrenadors/res: Es treballa la motivació dels equips en col·laboració amb Switch-on sports, es fa formació en gestió  d’emocions/talent i coaching, i una carta de compromís.

– Adreçades a la coordinació esportiva: Es treballa per alinear els valors del club i la gestió d’emocions en el conjunt de categories i edats.

– Adreçades a tothom: A banda de l’enquesta i la xerrada motivacional del Roger Esteller, es treballa en un manual d’acollida que incorpori els valors del Club a més a més d’informació pràctica.

Us en mantindrem al cas.

Gràcies per ser-hi sempre!

Uns valors, un sentiment.