Informe d’Estat motivacional

març 1, 2020

Aquesta setmana hem tramitat els informes d’Estat Motivacionat de cada jugador/a i entrenador/a generats arran del qüestionari que fa un temps va emplenar cadascun/a. És l’acord que tenim amb l’empresa SWITCH ON SPORTS del Roger Esteller.
S’ha enviat als pares o tutors via mail en el cas de menors i als mateixos jugadors/es en el cas de majors.
Si per algun error involuntari algú no l’hagués rebut, que el reclami a les oficines del club o per mail si us plau.
https://cbviladecans.cat/contacte/