Compromís amb la igualtat

abr. 3, 2020

El CB Viladecans ha aprovat el Pla d’Igualtat del Club i el Protocol per la prevenció i abordatge de les agressions sexuals i sexistes, dues eines per avançar cap a la igualtat en l’àmbit del treball del club.

Amb el Pla d’Igualtat es vol incorporar el principi de la igualtat de gènere al club, identificar els obstacles i barreres que ens cal superar, utilitzar llenguatge inclusiu i no sexista i incloure la perspectiva de gènere en l’àmbit esportiu i en les activitats del club. Per fer-ho s’han identificat un conjunt d’accions per assolir aquests objectius que s’inicien enguany i de les que s’anirà revisant l’avenç cada any.
D’altra banda, el Protocol per la prevenció i abordatge de les agressions sexuals i sexistes és una eina que ha de permetre evitar i gestionar qualsevol cas d’agressió sexual i sexista al club, amb tolerància zero per qualsevol forma de violència sexual i sexista al club.
Avancem amb el nostre compromís.
Bàsquet amb valors.
#iguals #compromís

Protocol per la prevenció i abordatge de les violències sexuals i sexistes

Pla d’Igualtat