Hem recuperat velles glòries i les estem tornat a la joventut.