Protocols d'Igualtat

Pla d'Igualtat.

Amb el Pla d’Igualtat es vol incorporar el principi de la igualtat de gènere al club, identificar els obstacles i barreres que ens cal superar, utilitzar llenguatge inclusiu i no sexista i incloure la perspectiva de gènere en l’àmbit esportiu i en les activitats del club. Per fer-ho s’han identificat un conjunt d’accions per assolir aquests objectius que s’aniran revisant cada any.