Anàlisi motivacional

nov. 4, 2021

Continuem destinant els recursos econòmics a millorar la formació i el benestar de les nostres jugadores i jugadors.

Com sabeu Switch on sports és l’eina d’anàlisi motivacional creada pel Roger Esteller que compta amb el seguiment de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i que té com a objectiu detectar, corregir i millorar l’estat motivacional dels nostres jugadors/res, entrenadors/res i equips.

Aquests dies, trascorreguda una primera part de la temporada, estem passant els test que han d’emplenar tots/es els interessats/des vía telèfon mòbil a fi i efecte de poder-los valorar i avaluar de manera personalitzada i reservada.

Considerem que Switch on Sports és una eina útil per a la nostra gent, ja no tant sols pel que fa a l’àmbit esportiu, sinó que també pel que fa al terreny personal.

Aquest servei no té cap cost adicional per als nostres jugadors/res ni repercuteix en les seves famílies ja que el CB Viladecans n’assumeix la despesa.

uns valors, un sentiment