3er pagament

Tal i com s’està fent les darreres temporades, el pagament de la quota s’ha fraccionat en tres parts.
Aquesta setmana està previst girar el tercer i últim rebut.